Gift og levende organismer

Giftighed og E50

Vores grundvand ligger godt beskyttet nede i undergrunden, men der er visse trusler som er vigtige at være opmærksom på, når det kommer til at holde det rent. Det vi foretager os på overfladen af jorden, kan få store konsekvenser selv for det dybtliggende grundvand. Noget af det der kan true grundvandets kvalitet, er udvaskning af sprøjtemidler (pesticider) og andre miljøfremmede stoffer.

Som du måske har hørt i medierne fra tid til anden, er der ofte meget snak om landbrugets brug af pesticider. Diskussionen går på, at nogle mener at landbruget ikke ville kunne brødføde så mange mennesker, hvis ikke de brugte pesticider. Andre mener at pesticiderne er alt for skadelige for naturen og for mennesker, og at man bør omlægge det hele til økologisk landbrug. Den debat vil ikke blive berørt yderligere her.

Men hvad er giftighed egentlig? Du kender sikkert en del giftige stoffer fra kemilaboratoriet på din skole, men det du måske ikke er klar over, er at du omgiver dig med en masse giftige stoffer til hverdag. Det kan være rengøringsmidler, grønne kartofler og passiv rygning. En af grundene til du ikke er faldet død om, er at det kun er små mængder, som du kun bliver udsat for i et kort tidsrum. Der er nemlig en del stoffer som du godt kan klare i små mængder uden at det har nogen betydning for dit helbred. Det er faktisk sådan at stort set alle stoffer er giftige, hvis du får dem i for store mængder. Selv vand kan være giftigt, hvis du drikker for meget af det!

Hvis alt er giftigt i de rigtige mængder, hvordan vurderer man så hvad der er giftigt?

Dette spørgsmål har mange forskere og beslutningstagere stillet sig selv. Måden man har besluttet sig for at måle giftighed på hedder LD50. LD står for Lethal Dose, eller dødelig dosis. Denne metode er også kendt som E50. Hvis du selv vil prøve kræfter med denne metode, kan du finde instruktioner til vores forsøg med E50 og karse her.

Ved E50 udsætter man en population af de samme organismer for et giftigt stof. Man deler populationen op i mindre grupper som får forskellige koncentrationer af det giftige stof. Den koncentration hvor halvdelen af populationen, altså 50%, enten er død eller hæmmet finder man E50.

E50 bruger man også i forhold til at teste giftigheden af naturlige og miljøfremmede stoffer som findes i grundvandet. Metoden bruges til at fastsætte hvilke grænseværdier der må være i grundvandet før en drikkevandsboring skal lukkes.   

De typer organismer man tester på, varierer efter, i hvilket miljø man tror giftstoffet vil være mest skadeligt. Ved man at stoffet kan ende i vandmiljøet tester man ofte på fisk eller krebsdyr som dafnier. Er det et ukrudtsmiddel (herbicid) tester man ofte på vandplanten andemad. Vil man teste hvor giftigt det er for mennesker tester man det på rotter eller mus.

I det forsøg vi præsenterer her på Grundvandet i Danmark, tester du det selv på planten karse. Formålet med dette forsøg er at give dig en generel forståelse for hvordan man måler hvor giftigt et stof er, så du kan forholde dig kritisk og oplyst til en ofte meget ophedet og følelsesladet offentlig debat.

 Du kan lave dit eget E50 forsøg - følg vejledningen som er linket til her.