Grundvandet i Danmark

Video: Madeclear

På denne side kan du finde film, interviews, tekster og forsøg der kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned på grundvandet i Danmark, og de udfordringer og fordele der knytter sig til det.
Indholdet tager afsæt i den forskning som blandt andet foregår på Københavns Universitet med fokus på, hvordan vi kan blive ved med at hente rent grundvand i fremtiden.
Espen Bing Svendsen. Der er i ”forskerlære” fortæller blandt andet om sit arbejde med at kortlægge jordlagenes ’motorveje’ ned til grundvandet, i tre korte interviews.
Du kan også finde et interview af Professor Nina Cedergreen, der til daglig forsker i cocktail-effekter. Altså hvad der sker når flere giftstoffer påvirker en levende organisme samtidig. Bliver 1+1 så lige med 3?
For at  komme hele vejen rundt om grundvandet som ressource, skal man benytte metoder og viden fra biologi, fysik, kemi og ikke mindst geografi og geologi. Derfor kan du også finde eksperimenter og øvelser der går på tværs af naturfagene.
Du kan konkret finde vejledninger til undersøgelser og eksperimenter der kan lære dig at teste hvor giftigt et stof som ethanol fx er, eller lave en model for hvor meget en skov ”drikker” af det regnvand der kunne være blevet til grundvand. Der er også en øvelse der viser, hvordan du tjekker grundvandets kvaliteten der hvor du selv bor.
Til nogle af disse forsøg er der samlet et kit med materialer, der gør det lettere at komme hurtigt i gang.

Ph.d.-studerende i geologi, Espen Bing Svendsen fortæller, i tre korte interviews, om sit arbejde med at undersøge grundvandet og  de jordlag som den værdifulde ressource er gemt i.
Hans forskning foregår rundt omkring i Danmark og på Institut for Geovidenskab og NaturforvaltningKøbenhavns Universitet.

Espen Bing Svendsen fortæller, hvordan det danske grundvand bliver forurenet.

Espen fortæller om, hvordan man kan undersøge de sprækker, der fører forurening ned i grundvandet.