Om Grundvandet.ku.dk

Baggrund

Som en del af indsatsen omkring Cirkus Naturligvis er det planen at levere et digitalt undervisningstema hvert år i de fem år, fra 2017-2021, Novo Nordisk Fondens bevilling løber. Intentionen er at tage et tidsvarende og relevant tema op, og formidle det på en måde der indbyder til fordybelse og praktisk eksperimentelt arbejde på den enkelte skole. Cirkus Naturligvis indsats ude på skolerne har en geografisk og kapacitetsmæssig begrænsning. Det vil digitale læremidler i nogen grad kunne kompensere for.

Cirkus Naturligvis er et løbende program der er bygget op omkring en målrettet formidlings- og undervisningsindsats til grundskolens naturfag ude på skolerne fra Københavns Universitet.

Indhold

Grundvandet.ku.dk omhandler grundvandet som vores vigtigste vandressource i Danmark, hvad der skal til for at vi fremadrettet kan sikre at vi har adgang til rent drikkevand fra magasinerne i jorden under os.

På denne side findes inspirationsfilm, korte artikler, interviews med forskere og forslag til undersøgelser og eksperimenter du kan give dig i kast med. Hele temaet om de giftige planter går på tværs af naturfagene, og det betyder at det er muligt at benytte det som inspiration til den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Formål og målsætning

Formålet med materialet er at skabe opmærksomhed omkring et fagligt emne der kan benyttes af grundskolens ældste elever, som afsæt for projektarbejde på tværs af naturfagene. Det kan eventuelt fungere som inspiration til et projekt der kan benyttes til den fællesfaglige naturfagsprøve til 9. klasses afgangsprøve.

Målsætningen er at bringe geografifaget mere i spil, sammen i biologi og fysik/kemi. Samtidig er der lagt vægt på en anvendelsesorienteret naturfaglig kontekst. Således kan tilgangen til temaet opleves at der skal viden og undersøgelser fra flere naturfag i spil, for at belyse problemstillingen omkring at sikre adgang  til gode grundvandsressourcer nu og i fremtiden

Målgruppe

Materialet, opgaver og forsøg er målrettet til de ældste elever i grundskolen. Med den rette facilitetering kan nogle af aktiviteterne også benyttes i mellemtrinnet.

Samarbejdspartnere og finansiering

Materialet er blevet udviklet af SCIENCE Skoletjeneste og Cirkus Naturligvis på Københavns Universitet. Dette er sket i samarbejde med forskere fra Institut for Plante- og MiljøvidenskabDet Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og medarbejdere fra SCIENCE Ledelse og Kommunikation.

Animationsfilmen er produceret af Madeclear.  Manukript, samt musik og speak er leveret af SCIENCE Ledelse og Kommunikation,Københavns Universitet.

www.Grundvandet.ku.dk er udviklet og produceret med midler fra Novo Nordisk Fonden samt Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Tak

En stor tak til alle de forskere på SCIENCE, kolleger i SCIENCE ledelse og Kommunikation, studentermedarbejdere i Cirkus Naturligvis, fonde og samarbejdspartnere der har været med til at få dette materiale i vej.

En stor tak til Espen Bing Svendsen og Nina Cedergreen for at stille op til interviews.

En lige så stor tak skal lyde til hydrogeologerne: Carsten Høgh Jensen, Peter Engesgaard, Majken Looms Zibar og Søren Jessen, på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, for kildemateriale, sparring, gode råd og feedback på faglige elementer i filmen om grundvandet.

Yderlige har sparringen med Bjarne W. Strobel fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, omkring flere miljøvidenskabelige problemstillinger, været meget værdifulde for tilblivelsen af dette matieriale.

Torben Ingerslev Roug
Leder af SCIENCE skoletjeneste og Cirkus Naturligvis