Undersøg dit grundvand

I løbet af de sidste ti år er flere grundvandsboringer blevet lukket fordi der er fundet for meget nitrat i vandet. Du kan læse mere om effekten af for høje nitratværdier i grundvandet her. GEUS (de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) har lavet et interaktivt kort som viser, hvor meget nitrat der er fundet i de forskellige drikkevandsboringer i Danmark. I denne øvelse kan du finde ud af, hvor meget nitrat der er i vandet, der, hvor du bor!

GEUS.DK nitrat i grundvandsboringer - screendump

For at komme til GEUS interaktive kort, klik her.

Indtast din adresse i søgefeltet.

Arbejdsspørgsmål

  • Er der flest røde, orange, gule eller grønne boringer i dit område?

  • På kortet, kan du slå forskellige baggrundskort til.
  • Prøv at slå GEUS Jordartskort 1:200.000 til.
  • Når du er zoomet ud så du kan se hele Danmark, kan man ikke se så meget af kortet, fordi boringerne vises som store firkanter.
  • Hvis du derimod zoomer ind på et bestemt område, kommer jordartskortet tydeligt frem.
  • Hvis du er i tvivl om, hvad de forskellige farver betyder, kan du klikke på "legende" for at se det.
  • Prøv at sammeligne jordtyperne på Sjælland og i Vestjylland. Hvad er forskellen?
  • Kan du se en sammenhæng mellem jordtype og mængden af røde eller orange boringer, hvorfor tror du dette er?

Omø

Kort_Omoe

Kilde: historiske kort på nettet, Geodatastyrelsen.

Prøv at søge på Omø. Hvilken jordtype er der tale om, og hvilken farve boringer er der flest af? Er der noget som ikke stemmer overens?

Klik på fanen nedenunder for at finde ud af, hvorfor drikkevandet på Omø ser ud som det gør.